About Festival

Muza w spektrum – badanie preferencji i potrzeb muzycznych osób w spektrum autyzmu

Jednym z ważnych elementów projektu „Muza w spektrum. Muzyczno-akustyczne spektrum dźwięku a percepcja osób w Spektrum Autyzmu, który Fundacja Ogrody Muzyczne wraz z Partnerami: Fundacja SYNAPSIS, Związkiem Kompozytorów Polskich i Teatrem Guliwer zrealizowała w okresie sierpień – grudzień 2022 roku było pilotażowe, robocze mikrobadanie jakościowe, dotyczące preferencji i potrzeb osób dorosłych i dzieci w spektrum Autyzmu w zakresie muzyki, w tym w szczególności klasycznej muzyki współczesnej.

Podczas panelu dyskusyjnego, podsumowującego projekt zespół współtwórców projektu: artystów i ekspertów poznał i podsumował wyniki tego jakościowego badania w korelacji z własnymi doświadczeniami, uzyskanymi w trakcie realizacji projektu. Główną istotą całego działania było stworzenie wspólnie z osobami w spektrum autyzmu utworów bazujących na technice współczesnej improwizacji, przeznaczonych do wykonania w obecności małych dzieci, w tym odbiorców z nadwrażliwością słuchową, zaburzeniami integracji sensorycznej i ZA.

Pilotażowe badanie wrażliwości dźwiękowej i muzycznej dorosłych i dzieci w spektrum autyzmu w wieku 2-9 lat, ich potrzeb, preferencji oraz reakcji na muzykę zostało zrealizowane na bazie wspólnie wypracowanej ankiety, zawierającej w większości przykłady muzyki współczesnej, przetykane klasyczną muzyką, przykładami dźwiękowymi brzmień instrumentów, głosów, szumów: białego, różowego i brązowego czy innych niż klasyczna gatunków i rodzajów muzyki, np. muzyki relaksacyjnej. Uczestnicy badania wysłuchali m.in fragmentów utworów: Arvo Pärta, Louisa Andriessena,  Jana Sebastiana Bacha, Wojciecha Blecharza, Tadeusza Wieleckiego, Tadeusza Sudnika, Pawła Hendricha, Agaty Zubel, Gustawa Mahlera i innych.

Prezentujemy kilka najciekawszych refleksji i wyjątków z raportów, wykonanych na podstawie przeprowadzonego kwestionariusza oraz improwizację muzyczną „Grający ludzie”, skomponowaną przez Agnieszkę Widlarz, wykonaną przez kompozytorkę wraz z dorosłymi uczestnikami projektu: Dawidem Wichą, Patrycją Jakubaszek i Jackiem Matałowskim oraz profesjonalnymi artystkami: Emilią Sitarz – kalimba, fortepian oraz Anią Karpowicz – flet.

Wybrane wnioski z badania „Muza w spektrum”:

  • Uczestnicy projektu mają zróżnicowany gust muzyczny i na co dzień słuchają różnych rodzajów muzyki (od poważnej do country i hip-hopu). Co charakterystyczne, to powtarzalność płyt i utworów. Dzieci z ASD trudno wprowadzić w nowe gatunki muzyczne, najchętniej słuchają tego, co już dobrze znają lub utworów podobnych rodzajowo do tych, które lubią.
  • (…) dzieci śpiewają/ nucą/ mruczą melodie w chwilach, w których potrzebują wyciszenia. Jest to rodzaj autostymulacji zmierzającej do uspokojenia.
  • Uczestnicy i rodzice przed wysłuchaniem utworów zostali również poinformowani, że gdyby któryś z dźwięków był dla nich przykry, mogą poprosić o wcześniejsze wyłączenie muzyki. Zdarzyło się tak w przypadku: marakasów, tamburynu (1 dziecko), trąbki (1 dziecko), muzyki współczesnej, opartej na wyrazistym ostinato rytmicznym (1 dziecko z objawami lękowymi), szumu brązowego (1 dziecko), szumu białego (1 dziecko).

  • (…) najmniej entuzjazmu wzbudziły fragmenty i utwory wokalne. Przy sprawdzaniu reakcji na barwy i wysokości głosów jedno z dzieci było wyraźnie rozśmieszone wykonaniem tenorowym i basowym – ewidentnie słyszało takie wykonania po raz pierwszy. Zdecydowanie gorsze reakcje pojawiały się w przypadku sopranu i altu w porównaniu z tenorem i basem.
  • (…) zdecydowana większość uczestników pozytywnie reagowała na utwór rytmiczny, muzykę współczesną o nieprzewidywalnej strukturze i muzykę współczesną opartą na wyrazistym ostinato rytmicznym. Połowa ankietowanych dzieci poprosiła nawet o ponowne odtworzenie. Osoba przeprowadzająca ankiety i rodzice odnotowali pobudzenie dzieci przy odtwarzaniu tych utworów. Jedno dziecko powiedziało: „mógłbym tego słuchać bez końca”.

  • Typowa reakcja relaksacyjna wśród uczestników pojawiła się przy słuchaniu szumów – dzieci wyciszały się i sprawiały wrażenie zadowolonych, jednak po zakończeniu odtwarzania pliku nie miały potrzeby wysłuchania go ponownie. Dzieci posługujące się mową podrzucały swoje skojarzenia: szum różowy kojarzony był m.in. z gotującą się woda i lotniskiem, szum brązowy z odgłosem morza i wiatru, szum biały z chrapaniem.
  • Symptomy wyciszenia widoczne były w kontakcie z muzyką relaksacyjną – część dzieci wyraźnie się relaksowała, zaczynała głębiej oddychać, kładła się na materacach. Jedno dziecko poprosiło o zmianę muzyki, dwójka sprawiała wrażenie znudzonych.
  • Skrajnie różnie odbierane były fugi Bacha na fortepianie – od rozluźnienia i zaciekawienia przez neutralną akceptację po znudzenie i nieprzychylne reakcje (niepodszyte jednak lękiem ani agresją). Dużo bardziej pozytywnie odbierany był nowoczesny utwór na orkiestrę symfoniczną- część dzieci poprosiła o ponowne odtworzenie, jedno było wyraźnie pobudzone i zaczęło kręcić się w kółko.

Muzyka jest angażującym bodźcem dla dzieci i maluchy w spektrum autyzmu nie stanowią tu wyjątku. Udział w zajęciach muzycznych potrafi mieć wartość terapeutyczną (Thaut, 1999). Takie elementy jak: rytm, melodia, harmonia, dynamika, tempo, wysokość tonu, tembr, dostarczają zróżnicowanej stymulacji w uczeniu się i rozwoju dzieci z autyzmem.[1]

W Stanach Zjednoczonych Hayoung A. Lim przeprowadziła badanie wpływu muzykoterapii na wzrost wypowiedzi słownych. Badanie objęło 50 dzieci między 3 a 5 rokiem życia, które zostały losowo przyporządkowane do trzech grup muzykoterapeutycznych o różnych dominantach: muzycznej, słownej i bez prowadzonej stymulacji. Wyniki wskazały na pozytywny efekt muzycznej i słownej stymulacji objawiający się wzrostem wypowiedzi słownych dzieci.[2]

Końcową konkluzją organizatorów projektu Muza w spektrum. Muzyczno-akustyczne spektrum dźwięku a percepcja osób w spektrum autyzmu jest wskazanie na potrzebę kontynuowania oddziaływań muzycznych wobec osób w spektrum autyzmu z uwzględnieniem następujących założeń:

 – wspierania zdolności osób z ASD do regulowania pobudzenia, uwagi i emocji;
– oddziaływań na styku zabawy muzycznej i werbalnej;
– badania reakcji muzycznych.

Powyższe interakcje muzyczne pomogą stworzyć wspólne doświadczenie w zakresie różnych form regulacji i komunikacji na różnych poziomach funkcjonowania osób w spektrum autyzmu.

Badanie i raport przeprowadziły ekspertki z Fundacji SYNAPSIS: Aleksandra ZającEwa Dziewięcka.

W ramach tego artykułu zaprezentowane zostały wyjątki z raportu, przygotowanego przez Aleksandrę Zając.

Kuratorką projektu „Muza w spektrum” była Anna Kierkosz

Projekt „Muza w spektrum”  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Partnerzy projektu:

[1] Kern P, Humpal M. Early childhood music therapy and autism spectrum disorders. Developing potential in young children and their families. London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers; 2013.

[2] Lim HA. Effect of developmental speech and language training through music on speech production in children with autism spectrum disorders. J. Music Therapy. 2010

Loga Festiwalu Ogrody Muzyczne

Festiwal Ogrody Muzyczne

realizacja: estinet.pl
do góry