Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne

Zarząd
Bogdan Matraszek – prezes
Hedvika Šubertová – wiceprezes
Barbara Nawrot – członek
Barbara Paciorek członek 
Ewa Łukasik – skarbnik Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna
Barbara Kopczyńska – przewodnicząca
Jerzy Gontarz – członek
Bożena Sprycha – członek

Celem Stowarzyszenia jest:
1/ wspieranie Fundacji Ogrody Muzyczne – organizatora Festiwalu Ogrody Muzyczne – zwanej dalej Fundacją w jej statutowej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz popularyzacji kultury i sztuki o wysokich walorach artystycznych wśród dzieci i młodzieży

2/ wspieranie Fundacji w jej staraniach w pozyskiwaniu środków finansowych na cele statutowe

3/ stwarzanie przyjaznej atmosfery wokół Fundacji oraz idei Festiwalu Ogrody Muzyczne zarówno co do miejsca, jak terminu i czasu jego trwania

4/ popieranie niezbywalnego prawa Fundacji do pomysłu i nazwy Festiwalu Ogrody Muzyczne

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele przez:

1/ wspieranie inicjatyw programowych Fundacji

2/ wyszukiwanie nowych form programowych

3/ promocję debiutów artystycznych i młodych artystów

4/ upowszechnianie dokonań młodych artystów poprzez fundowanie stypendiów i utrwalanie ich dzieł na nowoczesnych nośnikach elektronicznych

Stowarzyszenie zostało uhonorowane Diamentową Odznaką Festiwalu Ogrody Muzyczne

Kontakt:
Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne
Adres: ul. Klaudyny 38 lok. 94, 01-684 Warszawa
Adres mailowy: ogrody20@wp.pl
Konto bankowe: BGŻ BNP PARIBAS nr rach. 65 1600 1462 1871 3379 0000 0001
NIP: 118 203 91 54
REGON: 142375572
KRS: 323580

Festiwal Ogrody Muzyczne

realizacja: estinet.pl
do góry
Skip to content