About Festival

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu „Ogrody Muzyczne”

Zarząd:
Krystyna Zazdrosińska – prezes
Bogdan Matraszek – wiceprezes
Hedvika Šubertová  – członek
Barbara Nawrot – członek
Barbara Paciorek – skarbnik Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna:
Barbara Kopczyńska – przewodnicząca
Jerzy Toeplitz – członek
Jerzy Gontarz – członek

CELE I ZAŁOŻENIA

W dniu 11.09.2008 zostało zwołane zebranie grupy melomanów i fanów „ Festiwalu Ogrody Muzyczne”. Zebranie miało na celu powołanie Komitetu założycielskiego, którego zadaniem było by przeprowadzenie procedury rejestracji Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne”. Wybrano tymczasowe władze Stowarzyszenia w postaci Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Cele działalności Stowarzyszenia oraz ramy organizacyjne zostały ujęte w Statucie, który został zatwierdzony przy rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym dopiero w 2010 r. Grupa Członków Stowarzyszenia podczas 13. Festiwalu „OGRODY MUZYCZNE”

Pierwsze, tymczasowe władze stowarzyszenia, wybrane na zebraniu założycielskim:
Z a r z ą d :
Krystyna Zazdrosińska – prezes
Bogdan Matraszek – wiceprezes
Barbara Paciorek – członek Zarządu d/s finansowych
Janette Bożałek – członek zarządu
Dariusz Wożniak – członek zarządu, sekretarz

Komisja R  e w i z y j n a :
Barbara Kopczyńska – przewodnicząca
Jerzy Toeplitz – członek
Jerzy Gontarz – członek

Po zakończeniu kadencji na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 18.06.2013 r. zostały wybrane, a następnie zarejestrowane w KRS władze Stowarzyszenia w składzie:

Z a  r z  ą d
Krystyna Zazdrosińska – prezes
Bogdan Matraszek – wiceprezes
Hedvika Šubertová – członek zarządu
Barbara Paciorek – skarbnik Stowarzyszenia

Komisja R e w i z y j n a:
Barbara Kopczyńska – przewodnicząca
Jerzy Toeplitz – członek
Jerzy Gontarz – członek

Kontakt:
Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne
Adres: ul. Klaudyny 38 lok. 94, 01-684 Warszawa
Adres mailowy : ogrody20@wp.pl
Konto bankowe: BGŻ BNP PARIBAS nr rach. 65 1600 1462 1871 3379 0000 0001
NIP: 118 203 91 54
REGON: 142375572

Organizatorzy Festiwalu Ogrody Muzyczne

Festiwal Ogrody Muzyczne

realizacja: estinet.pl
do góry