About Festival

Podziękowania

21. Festiwal Ogrody Muzyczne im. Ryszarda Kubiaka w 2021 r. odbył się dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Promocji Kultury Muzyka 2021 r.

Program festiwalu, zrealizowanego na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie w terminie 2 – 30 lipca 2021, obejmował 29 wydarzeń: 23 filmy muzyczne i 6 koncertów live, w tym trzy poza pawilonem koncertowym – w plenerze, w Ogrodach Królewskich.
Czytaj więcej »»»

Dziękujemy wszystkich sponsorom, dobrodziejom i przyjaciołom Festiwalu Ogrodu Muzyczne za wsparcie bez którego nie mógłby się on odbywać.

Zapraszamy na 22. Ogrody Muzyczne, które planujemy od 1 do 31 lipca 2022 r.

Zespół realizatorów Festiwalu Ogrody Muzyczne

 

Loga Festiwalu Ogrody Muzyczne

Festiwal Ogrody Muzyczne

realizacja: estinet.pl
do góry