15 lat Ogrodów Muzycznych

Z okazji jubileuszu festiwalu powstała książka „15 lat minęło… Festiwal Ogrody Muzyczne 2001–2015”. Publikacja ukazuje w tekstach i licznych fotografiach historię festiwalu, jego twórców i publiczność. Zawiera także programy wszystkich dotychczasowych 15. edycji, reprodukcje plakatów i omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród widzów.

15 lat minęło… Festiwal Ogrody Muzyczne 2001–2015. Wydawca: Fundacja Ogrody Muzyczne, Warszawa 2015.

Spis treści
O Jubilacie od A do Ż – historia festiwalu w pigułce
Nasze Ogrody – reportaż
Loża Zasłużonych Ogrodników – wypowiedzi Waldemara Dąbrowskiego, Marka Borowskiego i prof. Andrzeja Rottermunda
Entuzjastycznie i krytycznie – wybór wpisów z Księgi pamiątkowej
Festiwal w oczach fotografa – wypowiedź Andrzeja Heldweina, który fotografował festiwal w latach 2005–2011
Portret publiczności Festiwalu Ogrody Muzyczne – omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród widzów podczas 14. Festiwalu
Twórcy i realizatorzy – biogramy Ryszarda Kubiaka, Barbary Pietkiewicz-Kraśko i Zygmunta Krauzego

Kronika
Ogrody Muzyczne w grafice
– reprodukcje plakatów promujących kolejne festiwale
Goście Ogrodów Muzycznych – lista luminarzy kultury, którzy zaszczycili festiwal obecnością
Projekcje w Ogrodach Muzycznych – lista wszystkich projekcji
Koncerty live w Ogrodach Muzycznych – lista wszystkich koncertów
Album publiczności – zdjęcia
Aneks – skrócony program oraz nazwiska autorów i realizatorów 15. Festiwalu

Partnerzy i sponsorzy Festiwalu Ogrody Muzyczne

Festiwal Ogrody Muzyczne

realizacja: estinet.pl
do góry